Är biljetterna tillsammans?

  • När ni väljer biljettkategori inne på eventsidan samt på checkout-sidan under "Sittplatser ihop?", står det angivet hur många biljetter/sittplatser vi garanterar tillsammans för vald biljett.